Vragen over behandelingen

Heeft uw patiënt een vraag of wilt u zelf iets weten over de orthodontische behandeling van uw patiënt of het prothetisch traject na de orthodontische behandeling?  
Stel uw vraag >>

Verwijsbrief

Nadat u uw patiënt geïn-
formeerd heeft over de ver-
wijzing naar de orthodon-
tist kan uw patiënt zich bij ons inschrijven. U kunt uw verwijsbrief en eventuele foto’s aan uw patiënt mee-
geven of aan ons e-mailen.
Verwijsbrief e-mail >>

Röntgenfoto’s bekijken

De röntgenfoto’s van uw patiënt bekijken? Binnenkort is het mogelijk om via onze website de documentatie van uw patiënten te bekijken.

Spoedconsult

Soms is een advies of orthodontische behandeling snel gewenst. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Onze wachttijd voor een eerste consult is ongeveer 6 maanden. Is deze wachttijd te lang dan bieden wij u de mogelijkheid van een spoedconsult. Wij proberen uw patiënt dan binnen 1 week een afspraak te geven. Is er sprake van trauma van gebitselementen dan kan uw patiënt vaak dezelfde dag nog voor consult komen. Een spoedconsult aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Spoedconsult aanvragen >>

Onze werkwijze, behandelingen en apparatuur

Hier beschrijven we onze werkwijze, onze behandeltechnieken en onze apparatuur. 
Meer informatie >>

Contact met onze praktijk

Voor telefonisch overleg zijn wij bereikbaar tussen 12.45-13.15 uur en 17.00-17.30 uur. U kunt ons ook e-mailen of op afspraak langs komen tussen 17.00-17.30 uur.

Onze werkwijze, behandelingen en apparatuur

Onze werkwijze
Nadat u uw patiënt geïnformeerd heeft over de verwijzing naar de orthodontist kan uw patiënt zich bij ons inschrijven. U kunt uw verwijsbrief en eventuele foto’s aan uw patiënt meegeven of aan ons mailen via onderstaande link.
Uw patiënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een eerste consult. 
Tijdens het eerste consult informeren wij uw patiënt over de mogelijkheden, de noodzaak en het begin van de behandeling. Ook ontvangt uw patiënt een voorlopige indicatie van de kosten. Indien er geen orthodontisch onderzoek volgt wordt u na het eerste consult schriftelijk geïnformeerd over de diagnose van de malocclusie, het eventuele voorlopige behandelplan en wat de orthodontist met uw patiënt heeft afgesproken.
Als een orthodontische behandeling geïndiceerd is, volgt het orthodontisch onderzoek. Dit onderzoek omvat een onderzoek van het tand- en kaakstelsel, een anamnese en het nemen van röntgenfoto’s (RSP, OPT en occlusale opname van het bovenfront), mond- en gelaatsfoto’s en afdrukken van de boven- en onderkaak. Met deze documentatie wordt het behandelplan opgesteld en besproken met uw patiënt. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de diagnose en het behandelplan. U wordt ook geïnformeerd als er meerdere behandelmogelijkheden zijn. 
Aan het einde van de actieve behandeling wordt u schriftelijk geïnformeerd over de retentie apparatuur en/of als de laatste controle van de retentie apparatuur heeft plaats gevonden.
In een aantal situaties zal er frequenter overleg met u zijn. Bijvoorbeeld als parodontale behandeling noodzakelijk is of als er restauratief en/of prothetisch herstel tijdens of na de orthodontische behandeling noodzakelijk is. 
 
Noot: Wij proberen u als verwijzer altijd zo volledig mogelijk te informeren. Als er iets niet duidelijk is neem dan gerust met ons contact op.
Onze behandeltechnieken en apparatuur
Wij werken met uitneembare en vaste apparatuur. De uitneembare apparatuur, zoals activatoren, platen, headgears en lipbumpers, wordt bij kinderen gebruikt waarbij de kaakgroei nog niet gestopt is. Vaak wordt een behandeling met uitneembare apparatuur gevolgd door een behandeling met vaste apparatuur. Indien nodig kan een afwijkende kaakstand ook met correctieveren worden behandeld. Eerst wordt dan de kaakrelatie gecorrigeerd gevolgd door correctie van de stand en positie van de gebitselementen. Een uitzondering hierop is de interceptieve behandeling. Deze behandeling vindt vaak plaats tijdens of vlak na de eerste wisselfase. Doel van zo’n behandeling is om een storend aspect van de malocclusie te corrigeren zodat de verdere groei en ontwikkeling van het tand- en kaakstelsel normaal kan verlopen. Indicaties voor een interceptieve behandeling zijn bijvoorbeeld een omgekeerde frontbeet of een kruisbeet met een mediaanlijnverschuiving groter dan 2 mm. Behandeling met de uitneembare invisaligners wordt voornamelijk toegepast bij volwassenen. 
 
De vaste apparatuur hebben wij in 2 variaties, te weten: metalen brackets en keramische brackets. De metalen en keramische brackets zijn self-ligating brackets van het merk GAC, type Inovation. Het klepje of dakje van de bracket is met een sonde of dunne ash te openen.
 
Met de ontwikkeling en het gebruik van TADs, Temporary Anchorage Devices, zijn de behandelmogelijkheden in onze praktijk aanzienlijk toegenomen. Wij gebruiken voor de verankering kleine micro-schroeven of de Bollard ankers. Bollard ankers worden ook bij kinderen gebruikt voor de correctie van een mesio-relatie. Deze implantaten worden bij kinderen vaak onder algehele narcose geplaatst.